Verkkokauppa ammattilaisille - kauneushoitolat & apteekit
Hinnat alv 0%
Ilmainen toimitus yli 200 € tilauksiin
FinlashPro
Ostoskori

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 2.5.2021

 

REKISTERINPITÄJÄ

Finlash Oy

Y-tunnus 2994749-2

PL 83

05801 Hyvinkää

info@finlash.com

www.finlash.com

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSTIETO

info@finlash.com

REKISTERIN NIMI

Finlash Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERI SISÄLTÄÄ

 • Finlash.com verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat
 • Finlash Oy:n uutiskirjeen tilaajat
 • Finlash Oy:n yritysasiakkaat
 • Yhteydenotot 
 • Verkkosivujen käytöstä automaattisesti kerätty henkilötieto

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Finlash Oy:n asiakkaan ja Finlash Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 • Asiakassuhteen hoitaminen, sopimusten ja velvollisuuksien täyttäminen
 • Tilausten toimittaminen ja käsittely
 • Paytrail-maksunvälityspalvelu
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
 • Palveluiden markkinoiminen, kehittäminen sekä tutkimus- ja tilastointitarkoitukset
 • Uutiskirjeen lähettäminen
 • Palautelomake

REKISTERI SISÄLTÄÄ

 • Nimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste
 • Sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot
 • Laskutustiedot
 • Asiakkuus
 • Sähköpostiviestit
 • Tilaustiedot ja –historia
 • Sähköinen viestintä
 • Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot, kuten yrityksen y-tunnus, toimitus- ja laskutustiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot.
 • henkilön suostumus- ja kieltotiedot liittyen suoramarkkinointiin sekä henkilötietojen käyttöön

Osa em. tiedoista on edellytyksenä asiakassuhteen ja tilauksen syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tilausta.

MISTÄ TIETOJA KERÄTÄÄN

Saamme tietoja asiakkaalta tai palveluntarjoajalta itseltään ja asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista ja tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavalta osapuolelta.

Keräämme myös verkkosivustomme kävijätietoa Google Analytics -palvelun avulla voidaksemme analysoida ja kehittää sivustoa sekä kohdentaa markkinointia ja sivuston sisältöä siellä kävijöille. 

REKISTERIN SUOJAUS

Finlash Oy:n asiakasrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Finlash Oy:n henkilöstöön kuuluvilla, tilausten toimittajilla ja maksupalveluntarjoajalla Paytrail Oyj:lla tilausten maksujen suorittamiseksi. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. 

Finlash Oy ei luovuta tai myy tietoja eteenpäin muuten kuin lainsäädännöllisin perustein. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja eritasoisin käyttöoikeuksin, jotka ovat tehtävän hoitamisen kannalta riittävät mutta mahdollisimman suppeat.

Finlash Oy valitsee käyttämänsä alihankkijat huolellisesti ja huolehtii sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että tietoja käsitellään myös niiden toimesta lainsäädännön ja hyvän tietosuojakäytännön mukaan.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen olemassaolon ajan. Tarvittaessa henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin, mikäli lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet sitä edellyttävät. Kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laskutietoja säilytetään kuusi vuotta laskun kirjaamisajankohdasta lukien.

Finlash Oy arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Finlash Oy oikaisee virheelliset tiedot.

MILLAISIA OIKEUKSIA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA ASIAKKAALLA ON?

Suostumuksen peruuttaminen:

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@finlash.com.

Pääsy tietoihin:

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi:

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi:

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@finlash.com.

Oikeus vastustaa käsittelyä:

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kun käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@finlash.com.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti asiakaspalveluumme info@finlash.com.

EVÄSTEET

Finlash.com verkkokaupassa käytetään evästeitä.  Evästeiden avulla seurataan kävijätietoja ja parannetaan nettisivujen laatua.

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin, sähköposteihin sekä mielipidetutkimuksiin. Olethan tällöin yhteydessä info@ finlash.com.

Ilmoitamme välittömästi sinulle, jos sivuillamme on tapahtunut tietoturvavuoto.

MUUTOSOIKEUS

Finlash Oy:lla on oikeus päivittää tietosuojaselostetta. Päivitetty tietosuojaseloste on aina saatavilla nettisivuillamme.